KONCEPCE, s.r.o.

pojišťovací makléřství

Sjednáváme pojištění majetku, odpovědnosti i života.
Své služby nabízíme již více než 20 let.

O nás

Společnost KONCEPCE, s.r.o. působí na pojistném trhu od roku 1994 a splňuje veškeré podmínky pro činnost pojišťovacího makléře, které vymezuje zákon č. 38/2004 Sb.

Naše společnost byla založena odborníky, kteří v pojišťovnictví pracují již od roku 1991 a jsou odborně způsobilí poskytovat své služby klientům na profesionální úrovni.

Jsme zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB pod registračním číslem 013973PM jako pojišťovací makléř a 013972PA jako pojišťovací agent. Smluvně spolupracujeme se všemi významnými tuzemskými i zahraničními pojišťovnami, které poskytují své služby na českém trhu.

Prohlášení

Společnost KONCEPCE, s.r.o. prohlašuje, že jednatelé i osoby s ní spolupracující na základě smluv o obchodním zastoupení splňují veškeré náležitosti předepsané pro činnost pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta, které vymezuje zákon č. 170/2018 Sb., tzn., že absolvovali a složili předepsanou zkoušku odborné způsobilosti a dlouholetou praxi pravidelně doplňují odbornými školeními.

Dále prohlašujeme, že při poskytování našich služeb se řídíme Etickým kodexem pro pojišťovnictví.

Pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího makléře jsme pojištěni na pojistnou částku 1.700.000,- €.

Služby

Našim klientům zajistíme:

Veškeré pojišťovací služby a poradenství při řešení pojistných událostí poskytuje naše společnost, KONCEPCE, s.r.o., svým klientům zdarma, kdy úhrada našich nákladů je pokryta provizí vyplácenou pojišťovnami na základě smluvních vztahů.

Produkty

Pojištění průmyslu, podnikatelů, obcí a úřadů
 • živelní pojištění majetku, strojů a zařízení
 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • pojištění elektroniky
 • pojištění odpovědnosti za újmu
 • havarijní pojištění motorových vozidel
 • zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel, které vymezuje zák. 168/2000 Sb.
 • pojištění vnitrostátní i zahraniční přepravy
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou profesní činností
 • stavebně-montážní pojištění
 • pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu společnosti
 • pojištění zemědělských rizik a lesů
 • pojištění právní ochrany
Pojištění občanů
 • živelní pojištění (domácností, bytů, bytových domů, chat a rekreačních objektů)
 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • pojištění odpovědnosti za újmu
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli
 • havarijní pojištění motorových vozidel
 • zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel, které vymezuje zák. 168/200 Sb.
 • pojištění právní ochrany
Životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • investiční životní pojištění
 • úvěrové životní pojištění
Úrazové pojištění
 • osobní
 • skupinové

Pojištění dle individuálních potřeb klienta

Obchodní partneři

Certifikáty

Výpis z Obchodního rejtříku Výpis z Obchodního rejtříku (PDF) Registrace ČNB pojišťovací makléř Registrace ČNB pojišťovací makléř (JPG) Registrace ČNB pojišťovací agent Registrace ČNB pojišťovací agent (JPG)

Kontakty

KONCEPCE, s.r.o.

IČ: 60 69 71 81
Registr ČNB: 013973PM, 013972PA
OR: KS Ostrava oddíl C vložka 44404
Sídlo: 8. května 913/20, 787 01 Šumperk
E-mail: makler,koncepce,cz
Tel.: +420 583 213 124
Mob.: +420 602 731 994

pohled na budovu

Vedení společnosti

Jaroslav Veselý
jednatel
Mobil: +420 602 731 994
E-mail: vesely,koncepce,cz

Externí zastoupení

Šumperk
Mgr. Tomáš Všetíček
Tel.: +420 583 213 124
E-mail: vseticek,koncepce,cz